Marine Kalender

 


Januari 2020 -  Fort Pannerden
 

Het uiteindelijke ontwerp voor Fort Pannerden werd gebaseerd op een plan van Inspecteur Generaal der Fortificatiën W.S. van der Hart-Beek en geldt als huzarenstukje van militaire bouwkunst. Het is een sperfort: een zelfstandig, naar alle zijden verdedigbaar fort. Met de bouw van dit staaltje vernuft, in de periode 1869 -1871, was bijna 500.000 gulden gemoeid. De snelle modernisering van de oorlogsvoering zette het fort echter steeds op achterstand. Zo moest het fort al in 1885 worden aangepast om verweer te kunnen bieden tegen brisantgranaten. Het fort kreeg nu zijn hoger gelegen Rijn- en Waalbatterijen, van beton en met modern geschut. Na deze verbouwing sprak men van een pantserfort.

 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Februari 2020 - Slag om de afsluitdijk 

De Slag om de Afsluitdijk was een poging van Nazi-Duitsland om in 1940 de Afsluitdijk in te nemen. Deze poging mislukte doordat de Nederlandse troepen, ongeveer 255 soldaten, de Duitsers tegen wisten te houden bij de Stelling Kornwerderzand. Ze waren in de minderheid en minder goed bewapend, maar wisten desondanks de 1e Duitse cavaleriedivisie tegen te houden.  

Klik op de streep en lees hier verder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maart 2020 - Zr. Ms. Bonaire 

In 1877 is het schip bij de Koninklijke Marine in dienst gesteld als schroefstoomschip der vierde klasse. Met de bouw van de Bonaire werd in 1876 begonnen bij de werf Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op Feijenoord te Rotterdam

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April 2020 - Marine loods vaartuig " Ms Castor " 

De Nederlandse Marine had na de 2e Wereldoorlog erg veel schepen tegelijk nodig. Maar schepen bouwen kost veel tijd, vandaar dat de CASTOR in 1946 door het toenmalige Ministerie van Oorlog werd ontworpen als multifunctioneel schip.

Klik op de streep en lees hier verder 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mei 2020 - Zr. Ms. " Buffel " - ramtorenschip ( 1868 - 1974 ) 

Technische gegevens Kiellegging 10 juni 1867 Tewaterlating: 10 maart 1868 In dienst gesteld 23 juli 1868 Uit dienst gesteld 7 september 1974 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2020 - De lochead P-2 Neptune 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2020 - Het verhaal van de O-13 

In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven onderzeeboten van de Koninklijke Marine tijdens verloren gegaan. Eén is met bekende positie bij een luchtaanval tot zinken gebracht, terwijl de andere zes bij oorlogspatrouilles op veelal onbekende posities zijn gezonken. Vooral dankzij inspanningen van naaste familieleden van gesneuvelde opvarenden, oprichters van de Stichting Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940 – 1945 (CNO), zijn sinds 1982 vijf van deze onderzeeboten gelokaliseerd. Tot op heden is echter de positie van één onderzeeboot, Hr. Ms. O 13, nog steeds niet bekend. 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augustus 2020 - Hr.  Ms. Mahu 

In het kader van het M.D.A.P. (Mutual Defence Assistance Program) werden in de jaren vijftig een aantal schepen aan de Koninklijke marine overgedragen, maar tevens gelden beschikbaar gesteld om deze op eigen werven te bouwen. Acht van deze mijnenvegers van de Van Straelen-klasse werden voor Amerikaanse rekening op Nederlandse scheepswerven gebouwd en aan de Koninklijke marine overgedragen. 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2020 - M.S. Bernisse 

De Bernisse is van oorsprong een mijnenveger uit de SPA Klasse van de Belgische Zeemacht  

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2020 - Vergeten vuurtoren 

In Nederland is het Loodswezen direct na de Franse Tijd doorgegaan met de realisering van een betere kustverlichting. Moderniseringen zoals de Argandse lamp met parabolische spiegels en de uit panelen samengestelde Fresneloptiek, lagen hieraan ten grondslag. Daar kwam nog bij dat nieuwe landsgrenzen en positivisme zorgden voor weer groeiend handelsverkeer op zee. Deze feiten golden in mindere mate ook voor Nederlands-Indië. Onduidelijke gezagsverhoudingen tussen Nederland en de inlandse vorsten verhinderden echter om direct aan de slag te gaan.

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2020 - Het vergeten leger - Nederlandsch Indie 1945 - 1950 

In mei 1943 had de Nederlandse regering dus besloten een Mariniersbrigade op te richten voor de strijd tegen Japan. De opleidng van de Brigade zou plaats vinden in de Verenigde Staten en wel in Camp Lejeune, een trainingskamp van de US marines in North Carolina (vernoemd naar de commandant van de 2de Divisie tijdens WO I, generaal-majoor John A. Lejeune). De gehele uitrusting en bewapening zou dezelfde zijn als van het Amerikaanse korps. In het najaar van 1943 werden ruim 200 Nederlandse mariniers naar de VS gezonden om uiteindelijk, na hun eigen opleiding, de later overkomende mariniers zouden gaan opleiden en trainen.

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2020 - Knopen en splitsen 

Alle touwmateriaal aan boord van de zeilschepen werd zelf bewerkt om het geschikt te maken voor het in te zetten doel of als tijdverdrijf (huisvlijt) , Een rol of kuil met touw van de juiste dikte en dan aan de gang met de marlpriem, holle priem, handpalm en zeilnaalden, kleedkuil of wat daarvoor nodig was. 

Klik op de streep en lees hier verder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 

 

E-mailen
Info