Marine Kalender

 


Poels : Bataafse marine 

los Poels (39) ís publicist. Hij schreef meerdere vlaggenboeken, waaronder het Prisma Vlaggenboek (Utrecht: 1990) en is hoofdredacteur van het Vlaggentijdschrift " Vexilla Nostra "  van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Hij werkt aan een boek over de geschiedenis van de Nederlandse driekleur. Bij het onderzoek hiervoor kwamen tot nog toe onbekende archiefstukken boven water, waardoor het mogelijk werd de geschiedenis van de Bataafse marine vlag voor het eerst helemaal te reconstrueren. 

Klik op de streep en lees hier verder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bataafse Marine

1


Onderzoek in archieven van de Admiraliteitscolleges, van de marine tijdens de Bataafs–Franse periode, wordt belemmerd door een zeker noodlot, dat deze bronnen vanaf het begin heeft achtervolgd. In 1604 woedde er een brand in de Griffie- en Raadkamer van het Rotterdams Admiraliteitscollege, ‘waarbij alle registers, memorialen en al wat daarmee dependeert meestendeel bedorven ja t’eenemaal schier geconsumeerd zijn’. Op 8 januari 1844 voltrok zich een nog grotere ramp. De woning van de Minister van Marine: J. C. Rijk brandde volledig uit. De brand bleef niet beperkt tot de ambtswoning van de minister. Het belendende ministerie ontkwam evenmin aan de vuurzee.

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BATAAFSE VLAG EN FLOTTIELJE

De Bataafse Republiek (1795-1801) omvatte als republiek een groot deel van Nederland en werd uitgeroepen nadat stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was gelijk aan dat ven de gewesten van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op 1 maart 1796 trad ook Brabant toe tot de nieuwe republiek. De Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. In tegenstelling tot Frankrijk waar na de revolutie een schrikbewind en terreurregime heerste, stonden in de Republiek democratische principes hoog in het vaandel. 

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om de existentie van de Bataafse Republiek !

Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, iets wat uitgebreid gevierd gaat worden. Er wordt herdacht hoe wij ons hebben weten los te koppelen van het Franse keizerrijk onder Napoleon. De viering gaat samen met een groot aantal wetenschappelijke publicaties over de eerste Oranjes, Napoleon en de periode na 1813. Wat echter ook aandacht verdient is de periode voor 1813 en vooral het onderwerp hoe Nederland in eerste instantie in Franse handen is gekomen. Deze geschiedenis kan teruggevoerd worden tot het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795. Met behulp van de Fransen wisten de Patriotten in Nederland de stadhouder Willem V te verjagen en een eigen Republiek te stichten. Deze Republiek, als opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bleef onafhankelijk en soeverein voortbestaan tot 1806. Onder dwang van Napoleon moest de Republiek wijken voor het nieuwe Koninkrijk Holland, geregeerd door zijn jongere broer Lodewijk Napoleon. De periode voor het Koninkrijk, de Bataafse tijd onder de Bataafse Republiek, zou meer aandacht mogen verdienen bij de viering van Nederland dit jaar. Er is weldegelijk veel onderzoek gedaan naar deze periode maar in deze scriptie zal een onderwerp centraal staan waar nog niet veel over bekend is binnen de historische en wetenschappelijke wereld. Het was niet vanzelfsprekend dat de Bataafse Republiek gedurende de jaren 1795-1806 een onafhankelijke staat kon blijven. De Bataven verkeerden in oorlog met Engeland op zee en zaten in een moeilijk politiek spel verwikkeld met Frankrijk. In de geschiedschrijving is weinig aandacht uitgegaan naar het belang die de Nederlandse marine heeft gehad in het waarborgen en beveiligen van de Bataafse onafhankelijkheid gedurende deze jaren. In dit onderzoek kunt u lezen hoe de Bataafse marine heeft bijgedragen aan het bestaansrecht van de Republiek. 


A


Klik op de streep en lees hier verder 

E-mailen
Info