Marine Kalender

 
Nederlandse slag en steek wapens sinds 1600

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele blanke wapens der Nederlandse marine 

Zoals ook bij het Nederlandse leger het geval is, zijn de blanke wapens voor de manschappen van de Marine op de verzamelaarsmarkt aanzienlijk schaarser dan de officierswapens. Naar mijn gevoel gaat dat bij de marinewapens zelfs dubbel-en-dwars op: op vrijwel elke wapenbeurs van de vereniging Iigt er wei een sabel LTZ M.1882 of een Marine-officierssabel M.1843. Manschapswapens zijn zeer schaars. Maar dat houdt niet in dat we niet bij deze manschapswapens wat nader 5tH kunnen staan. Tegelijkertijd is dit echter wei de reden waarom in dit artikel uitsluitend geput is uit schriftelijke bronnen. Ik besef drommels goed dat in een meer uitvoerig artikel over bepaalde wapenmodellen officiële, schriftelijke informatie aangevuld dient te worden met observaties aan daadwerkelijke exemplaren, aan realia. Maar dan moeten er ook grotere aantallen daarvan 'in levende Iijve' aanwezig zijn om daarover op zorgvuldige, verantwoorde wijze conclusies te kunnen trekken. En die grotere aantallen zijn er eenvoudigweg niet. Mijn ervaring is dat conclusies trekken uit het bezien van slechts enkele exemplaren een zeer hachelijke zaak is; in het verleden heeft me dat een aantal keren op een dWc;1alspoor gebracht, zodat ik nu er voor gekozen heb 'het rechte pad te bewandelen', niet zelf conclusies te trekken, maar aan de geïnteresseerde verzamelaar informatie door te geven uit verschillende bronnen. 

Klik op de streep en lees hier verder 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het nummeren en merken der blanke wapens in Nederlands Oost Indie 

De wapens voor de onderofficieren en manschappen worden genummerd en voorzien van het jaartal van indienststelling. Het nummer: bij ieder korps beginnende bij I; bij de artillerie en het regiment huzaren wordt de letter van de compagnie tocgcvocgd. Bij de sabels wordt het jaartal van indienststelling bovenaan op het plat van de kling aangebracht en het nummer op het gevest. De nummers worden gegraveerd of ingeslagen

Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marine sabels 

sabels 1700
sabels 1700

Daar is wel het e.e.a. over te vertellen. De modellen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn redelijk bekent. Daarvoor wordt het wat lastiger. Maar goed, laat ik beginnen met een onbekend sabel

Klik op de streep en lees hier verder 


E-mailen
Info