Marine Kalender

 


Bataafse marine 

Op 8 januari 1844 voltrok zich een nog grotere ramp. De woning van de Minister van Marine: J. C. Rijk brandde volledig uit. De brand bleef niet beperkt tot de ambtswoning van de minister. Het belendende ministerie ontkwam evenmin aan de vuurzee. Bij het opmaken van de schade bleek het grootste deel van het archief verloren zijn gegaan, inclusief de unieke stukken van onze marine geschiedenis. Wel had men getracht het een en ander te redden, maar voor veel documenten had deze gebeurtenis een fatale afloop. Geredde stukken waren deels verbrand, verzengd, doorweekt van het bluswater, met ijs of modder besmeurd. Grote delen van het archief gingen hierbij voorgoed verloren. Voor het trekken van conclusies, bij een historisch onderzoek, in voornoemde richting, is derhalve voorzichtigheid geboden, waarbij men dikwijls op een doodlopend spoor geraakt,..

1

Klik op de streep en lees hier verder  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BATAAFSE FLOTTIELJE.

 

Het Bataafse Flottielje bestaat uit lichte vaartuigen, transportschepen, enz, door de Bataafse Republiek ter beschikking gesteld voor een door Napoleon ontworpen landing op de Engelse kust. OP 25 juni 1903 sloot het Staatsbewind der Bataafse republiek een verdrag met Frankrijk, waarin het zich verplichtte om bij de uitvoering van de voorgenomen invasie in Engeland behulpzaam te zijn met: a. 5 linieschepen en 5 fregatten, tevens transportschepen met een totale capaciteit van 25.000 man, waarvan 9000 Bataafse troepen, en 2500 paarden. 

Klik op de streep en lees hier verder--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Bataafse marine vlag. 

De bestorming van de Parijse gevangenis de Bastille op 1 4 juli 1 789 was tevens het startsein voor de Franse Revolutie. Deze zou ook voor de Noordelijke Nederlanden gevolgen hebben, want de verlichte ideeën wonnen ook hier tenein. Vanaf augustus 1794 marcheerden Franse troepen, onder leiding van generaal Charles Pichegru, Nederland binnen. In december 1794 trokken die over de bevroren rivieren Noord-Nederland binnen,

Klik op de streep en lees hier verder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe de Bataafse marine heeft bijgedragen aan het internationale aanzien van de Bataafse Republiek en haar onafhankelijkheid heeft kunnen waarborgen in de periode 1795-1806 

 

A

Klik op de streep en lees hier verder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Korea-oorlog

In het vierde hoofdstuk worden de veranderingen in de taakomschrijving en geplande omvang van de Koninklijke Marine ten gevolge van de Korea-oorlog behandeld. De Korea-oorlog en de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten hebben het beleid van de West-Europese landen in het begin van de jaren ’50 veranderd. De Korea-oorlog blijkt, naast het sterke nationale en internationale lobbyen voor de marine van Moorman en Van Foreest, een beslissende factor geweest te zijn in de Amerikaanse beslissing om de omvang van de Koninklijke Marine uit te breiden. Bovendien leidde de Korea-oorlog tot een sterke verhoging van het Nederlandse defensiebudget

Klik op de streep en lees hier verder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vergeten oorlog 

Vooral premier Drees maakte zich erg sterk voor het sturen van vrijwilligers in plaats van het verplicht uitzenden van legeronderdelen. De vrijwilligers zouden echter in eerste instantie worden geworven binnen het beroepsleger. Pas in het voorjaar van 1952, toen de aanmelding vanuit het leger voor aanvulling en aflossing van de Korea gangers terug liep en er minder Korea gangers bijtekenden dan verwacht, werd een landelijke advertentiecampagne gestart.


Klik op de streep en lees hier verder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse participatie in de Korea-oorlog 

Het transportschip Zuiderkruis vertrok op 26 oktober 1950 uit Rotterdam met het 636 tellende Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) aan boord, waarna verschillende aanvullingsdetachementen volgden. De strijd leek al grotendeels gestreden toen de Zuiderkruis uit Rotterdam vertrok. Dit gevoel bleek echter te optimistisch. Het 636 vrijwilligers sterke Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), administratief ingedeeld bij het Regiment Van Heutsz, arriveerde op 23 november in Pusan. De Nederlanders werden ingedeeld bij het 38th Regiment van de 2nd 'Indianhead' Infantry Division (8th Army) 

Klik op de streep en lees hier verder

E-mailen
Info