Marine Kalender

 


Nieuwe tropenkleding van marine deels gemaakt van plasticsoep

Defensie genomineerd voor Koop Wijs Prijs De nieuwe tropenuniforms van de Koninklijke Marine worden deels gemaakt uit plastic dat de oceanen vervuilt als de gevreesde plasticsoep. Om die reden is het ministerie van Defensie genomineerd voor de Koop Wijs Prijs. 

  • m kleding
    m kleding


Klik op de streep en lees hier verder 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schepen op de ECO-toer 

Zuiniger varen dankzij pakket maatregelen’

De toekomstige marineschepen van de hulpvloot gaan op alternatieve brandstof varen. Maar ook op de huidige schepen wordt aan ’milieu’ gedaan. Defensie is bezig met het ontwikkelen van een ECO-knop voor oorlogsbodems.

70 procent minder

Operationele energiestrategie noemde Defensie het beleidsstuk dat in 2016 werd gepresenteerd. Er waren besparingsdoelen voor 2030 en 2050 in geformuleerd. Vorig jaar kwam er een herijking van het stuk en daarbij is 2030 losgelaten. Nu wil Defensie in 2050 voor 70 procent minder afhankelijk zijn van olie en gas.

Arie Booy

DEN HELDER -  Die ECO-knop is geen fysieke knop zoals moderne auto’s die hebben op het dashboard, maar meer een systeem van maatregelen om het schip zuiniger te laten varen.

In personeelsblad Alle Hens legt Wieger Tiddens van marinewerf DMI uit waar hij met een groep mensen aan werkt: „Doel van het project is om een hulpmiddel te bieden dat het brandstofverbruik voor een reis voorspelt, rekening houdend met zoveel mogelijk condities.”

,,Met die gegevens kan de bemanning bepalen wat de beste route en de meest optimale instellingen zijn om niet alleen op tijd, maar ook ecologisch verantwoord van A naar B te varen.”

In de visie van Tiddens komt er op de brug een scherm, waarop de bemanning verschillende opties kan evalueren en inzicht krijgt in het brandstofverbruik. Het is te vergelijken met de ECO-stand op auto’s die ervoor zorgt dat je zuiniger rijdt. Tiddens: „Het verschil is dat onze ’knop’ niet fysiek allerlei snufjes inschakelt, maar de gebruiker advies geeft over hoe het beter kan.”

Oceans X ONE

Momenteel is de maritieme milieuwedstrijd OceansX ONE gaande. De Koninklijke Marine doet er ook aan mee. Twee patrouilleschepen, twee onderzeeboten en een ondersteuningsschip zijn betrokken bij de krachtmeting OceansX ONE.

In deze internationale wedstrijd strijden civiele en militaire vaartuigen om de grootste CO2-reductie.

Deze competitie moet, naast technische, vooral sociale innovatie opleveren; bewustwording bij de bemanningen over hun ecologische voetprint. Dat kan op kleine schaal, bijvoorbeeld door meer lampen uit te doen of te zorgen dat je minder afval produceert, legt Tiddens uit in Alle Hens: „Wij zijn ons gaan focussen op ’slimmer’ te gaan varen. Daar rolde uiteindelijk het idee voor deze ECO-knop uit.”

Inmiddels vaart een vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep mee en bekijkt samen met de bemanning waar behoefte aan is. Welke informatie willen zij zien op dat scherm, hoe moet dat worden vormgegeven? Tiddens hoopt over een half jaar een eerste versie van het systeem in werking te hebben.

Hoopvol

De onderzoeker van de marinewerf stelt dat de reacties van de bemanningen hoopvol stemmen: „Die zijn onwijs positief. Wij vinden juist die interactie met de bemanning, van kok tot navigatieofficier, belangrijk. De mannen en vrouwen op de vloer moeten er zelf de meerwaarde van in gaan zien.”

Tiddens zegt in Alle Hens dat ’groen varen’ ook binnen de marine de toekomst heeft. Militaire vaartuigen zijn vaak vrijgesteld van milieu-maatregelen die wel gelden voor civiele schepen. De kosten van brandstof wegen voor Defensie minder zwaar dan voor commerciële ondernemingen, maar toch zie je dat ook de krijgsmacht steeds gevoeliger wordt voor maatregelen die het milieu ten goede komen.

Gedragsverandering

Dat blijkt onder meer uit de energiestrategie die door Defensie omarmd is. Naast het zoeken naar manieren om minder energie te verbruiken wil de krijgsmacht ook een gedragsverandering van militair personeel bewerkstelligen.

„We blijven de Koninklijke Marine en als de situatie daar om vraagt, moet die sportstand gewoon aan”, vindt Tiddens. „Maar op al die momenten daartussen kunnen we best wel eens andere, slimmere keuzes maken. Uiteindelijk beschermen we wat ons dierbaar is. Gaat dat ook niet om onze leefomgeving?”

 

E-mailen
Info